Hakeminen Ansökning

Hakeminen

Hakemus on vapaamuotoinen ja siihen tarvitaan mm. seuraavat tiedot:

  • perusteltu kokonaiskustannusarvio
  • haettavan apurahan määrä
  • näkövammaisen lapsen syntymävuosi (mikäli hakemus koskee yhtä henkilöä tai perhettä)
  • luotettava selvitys näkövammasta (vain mikäli kyseessä ensihakemus koskien yhtä henkilöä tai perhettä).

Hakemukset toimitetaan asiamiehelle käyttäen alla olevaa lähetyslinkkiä (avautuvassa selainikkunassa valitse lähetys ilman rekisteröitymistä):

Voit myös lähettää hakemuksen postitse: http://www.sokeainlastentukisaatio.fi/yhteystiedot/

Apurahapäätöksistä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti muutaman viikon sisällä päätöksenteosta.

Ansöknings

  • en välmotiverad kostnadskalkyl om helheten
  • det ansökta bidragsbeloppet
  • det synskadade barnets födelseår (ifall ansökan gäller en person eller en familj)
  • en tillförlitlig utredning om synskadan (ifall det gäller den första ansökan av en person eller en familj).

Beslutet delges personligen åt sökanden inom några veckor efter beslutet

Lähipiiri

1.12.2015 voimaan tulleen uuden säätiölain mukaisesti kaikki säätiöt joutuvat toimintakertomuksessaan raportoimaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Katso tarkemmin tietoa Lähipiiristä.

Närståendekrets

Enligt den nya stiftelselagen som trädde i kraft 1.12.2015 bör alla stiftelser rapportera i sin verksamhetsberättelse om sina eventuella ekonomiska åtgärder som har vidtagits inom närståendekretsen.  Se närmare uppgifter i Närståendekrets.